Contact

Autikunde Voerendaal
E-mail: info@autikunde.nl
Telefoon: 06-14566602
BTW nummer: NL001838365B78
KvK: 58908897

PGB begeleiding

Autikunde biedt begeleiding vanuit het Persoonsgebonden budget (PGB).

Indien gewenst kan ik samen met u als zorgvrager ervoor zorgen dat de zorgplannen up-to-date en verantwoord omschreven zijn. Zorgplannen voldoen bij Autikunde ten alle tijden aan de actuele wet- en regelgeving. 

Het persoonsgebonden budget (pgb) uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is een bedrag waarmee cliënten zelf een zorgverlener, verzorgende of begeleider kunnen betalen.

Iemand die zorg uit de AWBZ wil ontvangen, heeft hiervoor een indicatie nodig. Een indicatie is een besluit waarin staat of iemand zorg nodig heeft, wat voor zorg en hoeveel. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) behandelt het grootste deel van de aanvragen voor AWBZ-indicaties. Kinderen onder de 18 jaar met een psychiatrische aandoening krijgen de indicatie van het Bureau Jeugdzorg (BJZ).

Onder AWBZ-zorg vallen verschillende soorten zorg, die cliënten thuis en/of in een instelling kunnen ontvangen. Bijvoorbeeld persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf. Behandeling kan nooit gefinancierd worden vanuit een pgb.

Bij een pgb stelt het zorgkantoor op basis van de indicatie vast welk bedrag iemand krijgt voor zorg. De cliënt kan met dit geld vervolgens zelf zorg regelen en betalen.  

Het pgb is geschikt voor mensen die zelf afspraken willen maken met zorgverleners en geen problemen hebben om administratie bij te houden. Mensen met een pgb moeten veel zelf regelen. Ze moeten bepalen wie de zorg verleent, wanneer en hoe. Dat betekent zelf personeel werven en zorgovereenkomsten afsluiten, zorgverlener(s) uitbetalen, administratie bijhouden en de besteding van het geld verantwoorden aan het zorgkantoor.

Twitter

Top of Page